Over De Legibus

Het juridisch adviesbureau De Legibus is in 2010 opgericht door mr. Hans Nacinovic. Het bureau heeft specifieke kennis “over de wetten” op het gebied van de sociale zekerheid.

De naam “De Legibus” (“Over de wetten”) is naar een klassiek werk van de oude Romeinse jurist Cicero. Cicero pleit ervoor dat recht moet zijn gebaseerd op natuurrecht. Het natuurrecht staat voor de regels en beginselen die voor alle mensen gelden, omdat ze voortvloeien uit het verstand, zoals dat bepalend is voor de menselijke natuur. Cicero zegt in zijn De republica, III, XXII, 33: "Er is een waarachtige wet, een rechte rede overeenkomstig de natuur, aanwezig in allen, onveranderlijk, eeuwig; zij roept de mens tot het goede door haar geboden en houdt hem af van het kwade door haar verboden".


De wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid ondergaat continu veranderingen. Door onze specialisatie in dit vakgebied beschikken wij over de meest uiteenlopende kennis over deze wetten en ontwikkelingen. De juristen van De Legibus zijn daarom uitstekend inzetbaar binnen uw organisatie om u bij te staan bij het uitvoeren van de wet waaronder:

  • het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften,
  • geven van juridisch advies
  • verrichten van redactionele werkzaamheden, zoals vertalen van de wet in beleidsinstructies in begrijpelijke taal.
  • het geven van scholing.

Daar waar het recht in uitvoering is, zijn wij dan ook graag bereid het recht uit te voeren.

 

De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK:17284837
Telefoon:0492-532155
E-mail:info@delegibus.nl
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK: 17284837
Tel.: 0492-532155
info@delegibus.nl