Welkom bij De Legibus — recht in uitvoering

De Legibus is een gespecialiseerd auteurs- en adviesbureau dat zich richt op juridische dienstverlening op het terrein van de sociale zekerheid.

Wij bezitten een schat aan kennis en ervaring op het terrein van:
  • de Participatiewet,
  • de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo),
  • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004)
  • de IOAW en IOAZ,
  • de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
  • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs),
  • de Wet inburgering,
  • en alle aanpalende regelgeving.

De Legibus is hierdoor breed inzetbaar op het gebied van de sociale zekerheid en beschikt over juridisch adviseurs en -redacteurs met specifieke kennis en ervaring die nodig is om gemeenten en andere opdrachtgevers op het terrein van de sociale zekerheid optimaal van dienst te kunnen zijn.    

 

De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK:17284837
Telefoon:0492-532155
E-mail:info@delegibus.nl
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK: 17284837
Tel.: 0492-532155
info@delegibus.nl