Actualiteiten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Cursus actualiteiten Participatiewet voor advocaten: vrijdag 15 juni 2018

Op vrijdag 15 juni 2018 zal mr. Hans Nacinovic in samenwerking met focus Advocaten te Helmond de cursus actualiteiten Participatiewet voor advocaten geven. Zie onderstaande pdf voor meer informatie.

Bijstandsbode.nl januari 2018 verschenen

In januari is de Bijstandsbode.nl van januari 2018 verschenen. Voor de rubriek Extra heeft de redactie het schema over de kostendelersnorm met de jongerennormen geupdated. De rubriek Achtergrond bevat het derde deel van een serie artikelen over terugvordering. Dit keer gaat het over de terugvordering van leenbijstand. In de Uitgesproken een interessante casus over een hoogbejaard echtpaar dat wordt geconfronteerd met een onderzoeksrapport waarin staat dat het onroerend goed bezit in het buitenland. Dat is echter niet zo. Zoon en schoondochter maken aanzienlijke kosten om dit te bewijzen. De vraag is of de gemeente die kosten moet vergoeden. De Vraag van de maand januari gaat over een vrouw die haar buurvrouw helpt in het huishouden, als onbetaalde mantelzorg. De vraag is of sprake is van een verwijtbaar verlies van algemeen geaccepteerde arbeid als de vrouw stopt met dit werk. In de Opinie pleit mr. Hans Nacinovic voor aanpassing van de sollicitatieplicht voor ouderen in de bijstand. Is het niet een beter idee om 60-plussers die al jaren in de bijstand zitten, te ontheffen van hun sollicitatieplicht in ruil voor het verrichten van vrijwilligerswerk? Daarnaast bevat deze Bijstandsbode.nl, zoals gebruikelijk, een overzicht van de wetsvoorstellen die van invloed zijn op de Participatiewet. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Zie het Archief voor de oudere berichten.

Tweets


Neem contact op
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK:17284837
Telefoon:0492-532155
E-mail:info@delegibus.nl
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK: 17284837
Tel.: 0492-532155
info@delegibus.nl