Het team

Inlog voor medewerkers

Het team van De Legibus bestaat uit de volgende specialisten:

mr. Hans Nacinovic
Hans Nacinovic is de directeur-eigenaar van De Legibus BV. Hij heeft meerdere boeken gepubliceerd over onderwerpen in de sociale zekerheid. Bovendien is Hans Nacinovic redactielid bij de Bijstandsbode.nl, redactielid bij het vakblad PS Documenta en heeft hij veel ervaring met het schrijven van juridisch onderbouwde teksten. Ook is hij als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht. Voordat hij De Legibus BV heeft opgericht was hij hoofdredacteur van het Handboek WWB (het huidige Grip op Participatiewet) bij Schulinck.
mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders
Nicole Jacobs-Schneiders is juridisch adviseur bij De Legibus BV. Momenteel is zij hoofdredacteur van de Bijstandsbode.nl en verricht zij diverse redactionele werkzaamheden voor De Legibus BV. Zij heeft onder andere een artikel geschreven voor het tijdschrift PS Documenta en PS Special Participatiewet. Tevens is zij mede auteur van de bundel Jeugdwet Tekst & Toelichting. Voorheen was zij werkzaam als vakredacteur van het Handboek WWB (huidige Grip op Participatiewet) bij Schulinck. Voordat zij bij De Legibus BV / Schulinck aan de slag ging heeft zij in Roermond gewerkt als consulent Werk en Inkomen, waar zij ervaring heeft opgedaan binnen de WWB en aanverwante wet- en regelgeving.
mr. drs. Marije Otte
Marije Otte is juridisch adviseur en redacteur bij De Legibus BV. Zij is onder andere werkzaam als redacteur bij de Bijstandsbode.nl en redacteur van de tijdschriften PS Actua en PS Documenta. Hieraan voorafgaand heeft zij gewerkt als juridisch vakredacteur van zowel Grip op WWB als Grip op Jeugd, Grip op Schuldhulpverlening,Grip op Inburgering en de publiekspagina’s RechtOp.nl van Schulinck. Marije is verder docent en auteur van enkele boeken en artikelen over de Wet inburgering.
mr. André Pepers
André Pepers is juridisch adviseur bij De Legibus BV. Hij is werkzaam als redacteur van Grip op Participatiewet bij Schulinck. Voordat hij bij De Legibus BV / Schulinck aan de slag ging heeft hij jarenlang gewerkt als advocaat bij het Bureau voor Rechtshulp en Rechtshulp Zuid Advocaten, waar hij gespecialiseerd was in arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht.  

De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK:17284837
Telefoon:0492-532155
E-mail:info@delegibus.nl
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK: 17284837
Tel.: 0492-532155
info@delegibus.nl