Welkom bij De Legibus — recht in uitvoering

De Legibus is een gespecialiseerd auteurs- en adviesbureau dat zich richt op juridische dienstverlening op het terrein van de sociale zekerheid.

Wij bezitten een schat aan kennis en ervaring op het terrein van:
 • de Participatiewet,
 • de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo),
 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004)
 • de IOAW en IOAZ,
 • de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
 • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs),
 • de Wet inburgering,
 • en alle aanpalende regelgeving.

De Legibus is hierdoor breed inzetbaar binnen het gemeentelijk sociaal domein. Veel voorkomende werkzaamheden voor gemeenten en andere opdrachtgevers zijn:    

 • het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften,
 • geven van juridisch advies,
 • verrichten van redactionele werkzaamheden, zoals vertalen van de wet in beleidsinstructies in begrijpelijke taal,
 • het geven van scholing.
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK:17284837
Telefoon:0492-532155
E-mail:info@delegibus.nl
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK: 17284837
Tel.: 0492-532155
info@delegibus.nl